میراث ,علمی

دکتر شهرود امیر انتخابی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی میراث فرهنگی در توصیف این مجموعه، آن را جزو آخرین موسسات علمی ـ کاربردی می خواند که مجوز تأسیس آن صادر شده و با وجود این مدعی است دولت می تواند سرمایه گذاری ویژه ای بر این موسسه داشته باشد، چراکه به گمان او، رشته های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر پایه مهارت آموزی بنا شده اند و اشتغالزا هستند.

منبع اصلی مطلب : مهتاب ایران(Mahtab IRAN)
برچسب ها : میراث ,علمی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : میراث فرهنگی؛ علمی یا کاربردی؟